სახელი, გვარი განათლება სქესი სოც დაუცველი დაბადების
თარიღი
დაბადების ადგილი საბუთის
ნომერი
საცხოვრებელი
ადგილი
სამუშაო
ადგილი

საკონტაქტო
ტელეფონი

ოჯახის წევრების რაოდენობა საცხოვრებელი ადგილის დაკარგვის მიზეზი
xuKIUMnGMxZo უმაღლესი მამაკაცი კი aebelgSjDYFrGH LutmZjbXKzJNcoQsq YWCyFtIRJ 60 79 sArUZZdklzxv
dkCXoUgkT საშუალო მამაკაცი კი YpxpNbzKVPN qcqIKoWq JwfRJsJviEjlf 93 45 rXIgvFUYeAFUR
ინაშვილი საშუალო მამაკაცი არა 02/09/1966 თბილისი 01022001600 თბილისი, მუხიანი, 1 კვარტალი, 10 კორპუსი,ბინა 103 უმუშევარი 557198884 7 დედის ავადმყოფობა და გარდაცვალება
nadiradze უმაღლესი მამაკაცი არა 20.06.1971 tbilisi 01024014085 tbilisi umushevari 568010790 4 jamrtelobis gamo
chogovadze უმაღლესი ქალი კი 29.12.1939 axaldaba 01026015266 tbilisi pensioneri 593439610 5 meuglis janmrtelobis gamo